Vsi programi so narejeni tako, da jih lahko prilagodimo željam in potrebam naročnikov.

Delavnice so interaktivne, potekajo v sproščenem vzdušju, kjer so udeleženci ves čas vabljeni v aktivno sodelovanje in vključevanje novih spoznanj v prakso. 

 

NLP za pedagoge

NLP za pedagoge je program, ki je zasnovan tako, da udeleženci na izobraževanju dobijo temeljno znanje iz nevrolingvističnega programiranja, obenem pa spoznajo, kako to znanje uporabiti tako v vzgojno-izobraževalnem procesu kot tudi v vsakdanjem življenju. 

Na delavnicah bodo udeleženci spoznali naslednje vsebine:

 • kaj je nevrolingvistično programiranje (NLP),
 • kratka zgodovina NLP-ja in osnovni temelji, na katerih je zgrajen,
 • kako zaznavamo svet, sebe in druge in kako to vpliva na našo komunikacijo in učenje,
 • kako bolj učinkovito komunicirati (zakaj nastanejo nesporazumi v komunikaciji, kako jih preprečiti),
 • kako vzpostaviti in ohranjati dober stik s sogovornikom,
 • kako oblikovati konstruktivno povratno informacijo, da bo učinkovito motivacijsko orodje,
 • kako obvladati svoja čustva in vplivati na svoja notranja stanja,
 • kaj nas motivira in kaj zavira pri delu in v vsakdanjem življenju, kaj so naši priganjalci.

Delavnica bo potekala v manjši skupini v štirih delih po 4 ure (16 ur) po metodah mednarodno priznanega NLP komunikacijskega treninga. Program je izrazito praktično naravnan, saj vsakemu teoretičnemu izhodišču sledijo praktične vaje, znanje pa udeleženci lahko takoj uporabijo tako v zasebnem kot v poklicnem življenju. Udeleženci po končanem programu dobijo potrdilo za napredovanje v nazive.

 

Učinkovito učenje in pomnjenje

Učenja se velikokrat lotevamo na popolnoma napačen način in to je razlog, da kljub temu da učenju posvetimo veliko časa, nismo dovolj uspešni. Najnovejša dognanja nevrologije in psihologije učenja kažejo, da so do sedaj priporočeni načini učenja pogosto popolnoma napačni in se ne ujemajo s tem, kako delujejo naši možgani.

Na predavanju bomo predstavili principe in zakonitosti učinkovitega učenja. V prvem delu bomo spoznali različne učne tipe ter načine učenja, ki jim najbolj ustrezajo. V drugem delu pa bomo predstavili, pod kakšnimi pogoji prihaja v naših možganih do hitrega in učinkovitega formiranja dolgoročnih spominov ter sisteme učenja, ki najbolj ustrezajo procesom, ki se odvijajo med nevroni. Udeleženci bodo dobili konkretna navodila, kako pomagati otrokom strukturirati učenje, da bodo dosegli boljše rezultate v krajšem času. Na koncu predavanja bodo dobili tudi nekaj praktičnih nasvetov, kako premagati tremo pred ocenjevanjem.

Predavanje je primerno tako za učitelje, starše kot tudi za učence 8. in 9. razreda, dijake in študente. Traja 2 šolski uri.

Predavanju lahko sledi izkustvena delavnica na temo pospešenega učenja (ang. spaced learning).

 

Kako razumeti in motivirati generacijo Z

Medgeneracijske razlike niso bile nikoli tako velike kot danes, v času nenehnega spreminjanja in prilagajanja. Nove vrednote, nove tehnologije in nov način komuniciranja, ki zaznamujejo najmlajšo generacijo otrok, t. i. generacijo Z, zahtevajo od nas – staršev in učiteljev – ponoven razmislek  o naši vlogi. Ali bomo vztrajali pri starih načinih komuniciranja  in vedenja ter tvegali, da se razlike še poglobijo, ali bomo našli nove načine, kako motivirati in učinkovito voditi generacijo, ki bo kmalu krojila usodo celotne družbe? 

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu poleg teoretičnega ozadja, ki predstavi značilnosti najnovejše generacije otrok ter metodo pospešenega učenja, ponuja nekaj praktičnih primerov, kako motivirati sodobne učence za aktivno delo tako pri pouku in kot tudi doma. Temu sledi interaktivna delavnica za učitelje, v kateri preizkusijo metodo pospešenega učenja in dobijo nekaj praktičnih vaj za razvijanje vseh treh zaznavnih tipov učencev – vizualnega, avditivnega in kinestetičnega.

Predavanje je namenjeno učiteljem in skupaj z interaktivno delavnico traja 2 šolski uri.

 

Čuječnost v šoli in vrtcu

Hiter tempo življenja, ki ga narekuje sodobna družba, prinaša s sabo številne negativne učinke tako na fizično kot na psihično zdravje človeka. Pri tem so še posebno občutljivi otroci, zato je nujno, da jih naučimo strategij, kako uravnovesiti način življenja in zgraditi zdravo osebnost.  Čuječnost je izjemno učinkovita metoda, ki nam lahko pri tem pomaga, saj vzpostavlja notranje ravnovesje in pozitivno samopodobo, spodbuja motivacijo ter izboljšuje koncentracijo. Njeni pozitivni učinki so podkrepljeni z mnogimi znanstvenimi raziskavami, zato jo v svojo vsakodnevno prakso uvajajo številne šole in podjetja po svetu.

Izobraževanje nlp ljubljana

Na izobraževanju bomo predstavili, kako stres vpliva na naše zdravje in življenje, kaj pomeni čuječnost ter kakšni so pozitivni učinki rednega prakticiranja čuječnosti. V nadaljevanju bodo udeleženci spoznali in preizkusili tehnike, ki razvijajo čuječnost ter pomagajo obvladati stres. Tehnike so zasnovane tako, da jih lahko uporabijo pri sebi ali pa jih naučijo otroke.

Program je namenjen tako učiteljem kot staršem in traja 2 šolski uri.

Predavanju lahko sledi tudi delavnica v naravi z naslovom Čuječen stik z naravo, s sabo in drugimi v zunanjem okolju, ki jo vodi mag. Katarina Vodopivec Kolar. Ob neposrednem stiku z naravo ter z izkustvenim učenjem v zunanjem okolju učenci najbolje začutijo pomen in moč naravne energije, ki jo lahko poglobijo tudi z različnimi meditativnimi tehnikami. V naravnem okolju je z učenci lažje vzpostaviti čuječ stik z naravo in jim omogočiti, da naravo začutijo z vsemi čutili. Aktivnosti delavnice so strukturirane od čutnega preko čustvenega in izkustvenega dojemanja narave. Predstavljena bo tudi tehnika navezovanja stika med udeleženci – teambuilding v zunanjem okolju – s poudarkom na poglabljanju pozornosti na sogovornika.

 

Vzpostavljanje dobrega stika z otroki in s starši

Bistvo komunikacije je v odzivu, ki ga dobimo. Če želimo, da bo naše sporočilo pravilno sprejeto, moramo s sogovornikom najprej vzpostaviti dober stik. Dober stik je temeljna veščina za vzpostavljanje učinkovite komunikacije. Ljudje smo si različni in če hočemo sodelovati, moramo najti skupni jezik. Sposobnost povezovanja in sodelovanja z različnimi ljudmi okrog nas nam omogoča, da uresničimo, kar želimo. Ljudje bodo pripravljeni sodelovati le, če se bodo ob nas počutili prijetno in nam bodo zaupali. To je še zlasti pomembno v šoli, kjer učitelji vsakodnevno sodelujemo z različnimi skupinami ljudi – z učenci, s starši, kolegi. 

Na delavnici bodo predstavljene tehnike, kako vzpostaviti dober stik s sogovorniki tako na neverbalni kot na verbalni ravni, da nam bodo sledili in nam zaupali. Udeleženci bodo dobili vpogled tako v principe, po katerih deluje vzpostavljanje dobrega stika, kot tudi praktične vaje in nasvete, ki jih bodo lahko takoj preizkusili pri svojem delu v šoli in vsakdanjem življenju.

Delavnica traja 2 šolski uri.

 

Zaupajo nam:

 • Osnovna šola Domžale
 • Osnovna šola Nove Fužine
 • Visoka šola za varstvo okolja Velenje
 • Osnovna šola Bistrica ob Sotli
 • Osnovna šola Trzin
 • Gimnazija Ptuj
 • Vrtec Žabica Trzin
 • ZPM Moste-Polje
 • GSŠRM Kamnik
 • OŠ Rodica
 • SŠ Domžale

OBRAZEC ZA SPLETNO PRIJAVO