Vsi programi so zasnovani tako, da jih lahko prilagodimo potrebam in željam naročnikov.

Delavnice so interaktivne, potekajo v sproščenem vzdušju, kjer so udeleženci ves čas vabljeni v aktivno sodelovanje in vključevanje novih spoznanj v prakso. V primeru prepovedi druženja po skupinah se delavnice lahko izvede tudi preko digitalnih medijev.

 

Temelji učinkovite prezentacije

Dobra predstavitev oz. dobro prezentacija je eden izmed ključnih elementov današnjega poslovanja, zato je izjemno pomembno, da jo skrbno načrtujemo in izvedemo. Dobra prezentacija pusti dober vtis tako o temi ali produktu, ki ga predstavljate, kot tudi o podjetju in nas samih.

Na delavnici se boste naučili:

 • kako načrtovati cilje predstavitev ter kako pri tem upoštevati različne tipe udeležencev,
 • kako načrtovati vsebino in čas predstavitve,
 • kako pripraviti gradivo zase in za udeležence,
 • kako se pravilno pripraviti na učinkovit nastop,
 • kako vzpostaviti in ohranjati dober stik z udeleženci med nastopom,
 • kako premagati tremo pred nastopom.                                                                                                                                                              

Dober stik

Bistvo komunikacije je v odzivu, ki ga dobimo. Če želimo, da bo naše sporočilo pravilno sprejeto, moramo s sogovornikom najprej vzpostaviti dober stik. Dober stik je temeljna veščina za vzpostavljanje učinkovite komunikacije. Ljudje smo si različni in če hočemo sodelovati, moramo najti skupni jezik. Sposobnost povezovanja in sodelovanja z različnimi ljudmi okrog nas nam omogoča, da uresničimo, kar želimo. Ljudje bodo pripravljeni sodelovati le, če se bodo ob nas počutili prijetno in nam bodo zaupali.

Na delavnici bodo predstavljene tehnike, kako vzpostaviti dober stik s sogovorniki tako na neverbalni kot na verbalni ravni, da nam bodo sledili in nam zaupali. Udeleženci bodo dobili vpogled tako v principe, po katerih deluje vzpostavljanje dobrega stika, kot tudi praktične vaje in nasvete, ki jih bodo lahko takoj preizkusili v poslovnem in vsakdanjem življenju.

 

Trajnostni odnosi in odličnost komuniciranja

Delavnica je namenjena usposabljanju za odličnost komunikacije in ustvarjanju trajnostnih odnosov med sodelavci in strankami. Udeleženci z novimi spoznanji razširijo svoj pogled na različnost komunikacijskih potreb posameznikov, razširijo nabor svojih strategij za učinkovitejšo komunikacijo in se spoznajo s principi odgovorne komunikacije.

Vsebina delavnice:

 • Dojemanje sveta in vpliv tega na medsebojno razumevanje in sodelovanje
 • Kdo sem jaz in kako to vpliva na moj stil razmišljanja, delovanja in komunikacijske potrebe
 • Tipologija zaznavnih kanalov in prepoznavanje lastnega prevladujočega kanala – VAKOG
 • Kako komunicirati z ljudmi, ki imajo drugačne komunikacijske potrebe kot jaz
 • Ustvarjanje dobrega stika za odlično komunikacijo
 • Ustvarjanje trajnostnih odnosov in ekologija v komunikaciji
 • Praktični primeri in vaje

Naši odnosi in posledično učinkovitost pri delu so v marsičem odvisni od naše naravnanosti in naših komunikacijskih sposobnosti. Način komunikacije determinira medsebojne odnose in daje možnost, da različnost mnenj preobrazimo v koristi in jih uporabimo za rast in spremembe. Z novimi spoznanji in s prepoznavanjem različnosti komunikacijskih potreb posameznikov ustvarjamo prostor za harmonične in trajnostno naravnane odnose in posledično uspešnejše doseganje ciljev.

 

Postavljanje in doseganje ciljev

Namen delavnice je naučiti se učinkovitega postavljanja ciljev po modelu SMART. Udeleženci bodo pridobili znanja in veščine postavljanja ciljev skozi praktične primere in vaje. Spoznali bodo tudi sosledje ciljev in poglobili razumevanje časovne komponente pri doseganju ciljev.

 Vsebina delavnice:

 • Zakaj ciljev velikokrat ne dosežemo
 • SMART model za učinkovito oblikovanje ciljev
 • Lastnosti dobro zastavljenih ciljev
 • Vpogled v pasti doseganja oziroma nedoseganja ciljev
 • Praktično delo: postavljanje ciljev
 • Vaje

Cilji so stvar upravljanja. Sodijo v področje racionalnega, razumskega, določajo tisto, kar lahko podjetje v danih okoliščinah doseže.

Če želimo doseči izjemne rezultate, potrebujemo izjemne cilje. Z dobro oblikovanim ciljem izjemno povečamo verjetnost, da je cilj tudi resnično dosežen. S pravimi in pravočasno doseženimi cilji večamo uspešnost in moč organizacije. SMART model omogoča postavljanje ciljev na način, da cilj posameznika ali ekipo motivira za dosego ciljev, da je učinkovitost večja, prav tako pa so boljši tudi rezultati.

 

Gradimo zmagovalni tim

Namen delavnice je pridobitev veščin za ustvarjanje zmagovalnega tima. Skozi praktično timsko delo udeleženci prepoznavajo lastne vloge v timu in dobijo povratno informacijo, kaj lahko pri sebi izboljšajo. Poleg tega spoznajo tudi pasti timskega dela in načine, kako ustvariti učinkovit tim, v katerem se bodo dobro počutili in ustvarjali izjemne rezultate.

 Vsebina delavnice

 • Kaj je tim in kakšni so pogoji za vzpostavitev zmagovalnega tima
 • Kaj potrebuje tim za učinkovito delovanje
 • Kako gradimo zaupanje in spoštovanje v timu.
 • Ključne faze v razvoju vsakega tima
 • Pomen uravnoteženosti različnih vlog v timu in prepoznavanje svoje vloge v timu
 • Praktični primeri in vaje
 • Timska igra

Učinkovite organizacije se zavedajo moči dobrih medsebojnih odnosov in timskega dela, saji vodijo v uspeh in h kreiranju novih poti v razvoju organizacije. Uspešni timi so gonilo organizacije, dobri odnosi pa temelj učinkovitosti.

Izgradnja učinkovitega tima je ključna konkurenčna prednost vsake učinkovite organizacije in prinaša koristi posameznikom in organizaciji. Pri timu igra ključno vlogo prepoznavanje svoje vloge, prevzemanje odgovornosti za svoja vedenja in zadovoljevanje svojih potreb in potreb drugih, da bi dosegli skupni rezultat. Ob tem je pomembno poznavanje osnovnih zakonitosti timskega dela in dinamike razvoja tima, s katerimi vodja pomaga ustvarjati zmagovalni tim in ga voditi skozi pasti vsake od razvojnih faz. Za učinkovit, zmagovalni tim velja, da je njegova vsota več kot seštevek posameznih delov.

 

Vodenje sestankov in upravljanje s časom

Namen delavnice je naučiti se učinkovitega vodenja sestankov in upravljanja s časom. Skozi spoznavanje procesa učinkovitega upravljanja s časom udeleženci pripravijo akcijski načrt za racionalno izrabo časa in povečanje učinkovitosti. Prav tako se naučijo pravilnega vodenja sestankov in beleženja dogovorov.

Vsebina delavnice

 • Zakaj ne maramo sestankov
 • Učinkovito vodenje sestankov in beleženje dogovorov
 • Upravljanje s časom
 • Kdo so naši jedci časa
 • Akcijski načrt
 • Praktično delo in vaje

Sestanki so lahko včasih prava mora. Mnogokrat so neučinkoviti in dolgotrajni in bi se jim zaposleni najraje izognili. Z novimi veščinami bodo postali fokusirani, kratki in učinkoviti. Naučili se bomo, kako voditi sestanke in kako beležiti in nadzirati dogovore.

Tekom delovnega dne izgubimo veliko časa zaradi ne dovolj organiziranega dela in »nujnih« nalog, ki prekinejo naš delovni ritem. Poiskali bomo naše jedce časa ter naredili akcijski načrt za boljšo izrabo časa in povečanje učinkovitosti.

 

Med drugim so nam zaupali:

 • Proconi d.o.o.
 • Arnes
 • KK Agro d.o.o.
 • Rekruter d.o.o.
 • Fisti d.o.o.

 

 

OBRAZEC ZA SPLETNE PRIJAVE