NLP ali nevrolingvistično programiranje je v svetu in pri nas najbolj razširjen pristop v osebnem razvoju in komunikaciji, ki proučuje človeško vedenje in vzorce, ki ga krmilijo. Odkriva povezave med doživljanjem, mišljenjem, čustvovanjem, delovanjem in govorom, kar omogoča, da globlje razumemo doživljanje posameznika. Raziskuje:

 • kako zaznavamo svet okoli sebe in kako to vpliva na naše vedenje,
 • kako učinkovito komunicirati,
 • kako nas prepričanja lahko podpirajo ali zavirajo ter kako jih spreminjati,
 • kako postaviti cilje, da jih lažje dosežemo,
 • zakaj so nekateri ljudje na določenih področjih uspešni,
 • kako obvladovati svoja notranja čustva in stanja

in še mnogo drugega.

Pri tem ne gre samo za teoretična izhodišča, temveč ponuja zbirko izredno praktičnih tehnik, orodij, načinov, s pomočjo katerih lahko izboljšamo svoje komunikacijske veščine, se lažje povežemo z drugimi in jih bolj učinkovito motiviramo, odkrivamo svoje potenciale in vire moči, prepoznavamo ter jih spreminjamo vzorce vedenja, se lažje učimo in dosegamo cilje … Znanje iz NLP lahko uporabljamo tako v osebnem življenju kot v poslovnem svetu.

NLP predavanja in delavnice

Programi NLP izobraževanj

Delavnice vseh NLP izobraževanj bodo potekale po metodah mednarodno priznanega NLP komunikacijskega treninga. Programi so izrazito praktično naravnani, saj vsakemu teoretičnemu izhodišču sledijo praktične vaje, znanje pa udeleženci lahko takoj uporabijo tako v zasebnem kot v poklicnem življenju.

NLP Diploma

NLP Diploma je mednarodno certificiran program, primeren za tiste udeležence, ki želijo spoznati osnovne veščine NLP-ja in se šele potem odločiti, ali bi želeli nadaljevati z izobraževanjem za NLP Praktika.

Po končanem treningu boste izboljšali svojo komunikacijo, lažje upravljali s svojimi notranjimi stanji in izboljšali svoje medosebne odnose. Pridobili boste mednarodno priznan certifikat INLPTA, certifikat združenja za NLP, ki potrjuje, da ste osvojili osnovna NLP znanja in veščine ter pridobili kompetence na področju učinkovite komunikacije.

Trening traja 32 ur in je izveden v 3 modulih.

NLP Praktik 

NLP Praktik je mednarodni izobraževalni program, namenjen usposabljanju s področja razvoja in izboljšanja komunikacijskih veščin in je hkrati enkratna priložnost za popoln osebnostni, profesionalni in strokovni razvoj posameznika. Udeleženci skozi usposabljanje pridobijo znanja, veščine in praktična orodja nevrolingvističnega programiranja tako za delo na sebi kot za delo z drugimi na različnih področjih delovanja.

Na treningu boste spoznali:

 • kako vzpostaviti in vzdrževati kakovostne odnose v zasebnem in poslovnem svetu,
 • kako odpraviti stres, tremo in strah ter upravljati s svojimi notranjimi stanji in čustvi,
 • kako spreminjati samopodobo, omejujoča prepričanja in vedenja,
 • kako globlje razumeti posameznika ter njegove vzorce vedenja in komunikacije,
 • kako učinkoviteje komunicirati,
 • kako podati povratno informacijo, da bo učinkovito motivacijsko sredstvo,
 • kako se hitreje in lažje učiti.

Spoznali boste tudi temeljne veščine coachinga, ki jih boste lahko uporabljali na poslovnem področju in v zasebnem življenju.

Po uspešno opravljenem tečaju boste pridobili mednarodni certifikat NLP Praktik, ki je priznan v več kot 180 državah sveta.

Usposabljanje oz. trening se izvaja po modulih v skupnem trajanju 130 pedagoških ur.

OBRAZEC ZA SPLETNE PRIJAVE